Naša agencija

Usluge koje naša knjigovodstvena agencija nudi u oblastima knjigovodstva i računovodstva.

U zavisnosti od Vaše firme, preduzeća, oblasti poslovanja biće Vam potrebne samo određene usluge, a mi nudimo:

 

Kompletnu sintetiku i analitiku u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji

 •  vođenje glavne knjige

 •  analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki,

 •  obračun poreza na dodatu vrednost,

 •  obračun amortizacije osnovnih sredstava,

 •  vođenje blagajne,

 •  obračun plata,

 •  knjiženje maloprodaje,

 

Kompletna saradnja sa poreskom upravom ( listinzi, potvrde ) koja se sastoji u sravnjenju poreskih računa.

 

 •  izrada završnog računa,

 •  izrada međugodišnjih bilansa,

 •  izrada statistike finansijskih računa,

 •  izrada i predavanje poreskih prijava i izveštaja.

 

Rent a car