Dodatne usluge

Osnivanje preduzeća

Ako želite da započnete poslovanje, mi smo tu da Vam damo odgovor i da zajedno sa Vama registrujemo preduzeće. Kako bismo Vam olakšali početak poslovanja, pripremili smo razne START pakete. START paketi su namenjeni svima onima koji otvaraju preduzeće. Tu smo da bismo Vam olakšali proces registracije preduzeća, i da Vam pružimo sve potrebne informacije.

 

Cene START paketa su različite pa ako želite da saznate cenu za paket koji bi Vama bio potreban kontaktirajte nas putem pošte ili telefona.

 

Specijalna ponuda – ukoliko potpišete ugovor sa nama na dve godine za računovodstvene usluge, uslugu registracije preduzeća - GRATIS.

 

 

Privremeni borovak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:

  • da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;

  • da je zdravstveno osiguran;

  • o opravdanosti zahteva***za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka koji se može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.

 

***U zavisnosti od osnova boravka, kao dokaz o opravdanosti zahteva, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

3.1. Osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke

  • rešenje o registraciji

  • potvrda poslovne banke o prometu na računu;

3.2. Osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije

  • rešenje o registraciji